แสดง 1 ถึง 20 จาก 331 ผลลัพธ์

รายการสถานพยาบาล

#สถานะสถานะชื่อสถานพยาบาลที่อยู่ตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์ผู้ประกอบกิจการลักษณะสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
11Activeคลินิกทันตกรรมหมอเบนซ์165/35 หมู่ 1ท่าขนุนทองผาภูมิ71180นางรัตนา คุ้มสลุดคลินิกทันตกรรม
21Activeเอราวัณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์69 หมู่ 4ท่ากระดานศรีสวัสดิ์71250นายสุรสิทธิ์ กวดขันคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
31Activeดอกเตอร์ทริดคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง75/21 ถนนแสงชูโตใต้ท่าล้อท่าม่วง71000นายธฤต ลั่นซ้ายคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
41Activeถิรโรจน์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง529/2 ถนนแสงชูโตปากแพรกเมืองกาญจนบุรี71000นายถิรโรจน์ เชียงทองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
51Activeผิงอันคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน665/39-40 หมู่ 2ท่าม่วงท่าม่วง71110นางสาวกนกอร ปางพุฒิพงษ์คลินิกการประกอบโรคศิลปะ
61Activeพระคุณปู่คลินิกการแพทย์แผนไทย109/1 หมู่ 5หนองลานท่ามะกา71130นางสนิสา วุฒิธรรมเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย
71Activeน้ำฝนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์200/2 หมู่ 10สระลงเรือห้วยกระเจา71170นางน้ำฝน แลเพชรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
81Activeฝ้ายทองคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์84/2 หมู่ 1หนองฝ้ายเลาขวัญ71210นางสาวน้ำผึ้ง พ่วงคำมีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
91Activeสวอนคลินิกเวชกรรม162/4-5 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรี71000นายปณิธาน เทียนศิริคลินิกเวชกรรม
101Activeธนภัทรคลินิกเวชกรรม288 หมู่ 3ท่าม่วงท่าม่วง71110นายธนภัทร วงศ์ระพีคลินิกเวชกรรม
111Activeเดอเจมคลินิกเวชกรรม125/14-16 หมู่ 9ปากแพรกเมืองกาญจนบุรี71000บริษัท คลินิกเดอเจม จำกัดคลินิกเวชกรรม
121Activeบริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัด(มหาชน) โรงงานท่าม่วง222 ถนนแสงชูโตท่าม่วงท่าม่วง71110บริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัด(มหาชน)รับแจ้ง
131Activeคลินิกทันตกรรมมายเดนทอล152/8 หมู่ 5รางหวายพนมทวน71170นายบรรพต ตันประทุมวงษ์คลินิกทันตกรรม
141Activeอุดมศรีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์99/8 หมู่ 5หลุมรังบ่อพลอย71160นางอุดมศรี กลีบบัวคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
151Activeคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทย์กำพล121/22 หมู่ 10พระแท่นท่ามะกา71130นายกำพล พฤกษาอุดมชัยคลินิกเวชกรรม
161Activeลาดหญ้าคลินิกกายภาพบำบัด152/27 หมู่ 1ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรี71190นางศศิยาพัชร อุดมศิริโภคิน คังคลินิกกายภาพบำบัด
171Activeคลินิกทันตกรรมสบายสไมล์101 ถนนพระแท่นท่าเรือท่ามะกา71130นางสาวกมลวรรณ ภัทรสมสกุลคลินิกทันตกรรม
181Activeเสตะวันคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์156/65 หมู่ 1ท่าขนุนทองผาภูมิ71180นางสาวโสมสุดาภรณ์ เสตะวันคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
191Activeหนองโสนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์29/4 หมู่ 1หนองโสนเลาขวัญ71210นางสาวอภัสรา ไพรวัลย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
201Activeคลินิกเวชกรรมประตูน้ำ-กาญจนบุรี125/35 หมู่ที่ 9 ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรี71000บริษัท เวชกรรมประตูน้ำ-กาญจนบุรี จำกัดคลินิกเวชกรรม